Welkom op de website van Footprint ESP.

Footprint ESP is het bedrijf van waaruit ik mijn werk uitvoer.

Ik ben onderwijsgek! Met jarenlange ervaring in het beroepsonderwijs, op alle niveaus. De naam Footprint Educational Services Provider is ontstaan uit de behoefte dit onderwijsadviesbedrijf zo in te richten dat de klant ‘onze footprint’ na ieder traject terugvindt. Kleine stapjes. Of een grote wandeling.

Met hulp van vele externe professionals heb ik een duurzame bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van modern en inspirerend beroepsonderwijs in Nederland. Van het maken van mooie lesmethodes voor o.a. voertuigentechniek en algemene techniek tot het ontwerpen, bouwen en runnen van leerfabrieken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Momenteel ondersteun ik meerdere vo-scholen met het (door)ontwikkelen van hun curriculum.

Ben je op zoek naar iemand met een duidelijke visie op onderwijs? Zoek je een vernieuwer, een interim-manager of een projectleider op het gebied van onderwijs en onderwijsvernieuwing? Zoek je een docent voor jouw technische opleiding? Of zoek je gewoon een harde werker om een uitdagende klus op te pakken? Neem dan contact op.

Ik kom graag langs om je te inspireren!

PORTFOLIO

The Chocolate Factory

In een consortium met FrogFellows en Birch zijn we bezig bij The Chocolate Factory om een hybride leeromgeving te bouwen. Volg ons op de website van The Chocolate Factory.…
Read More

MK Educatie

MK Educatie is uitgever van onderwijsmethoden. Twee van deze methodes zijn door Footprint ESP ontwikkeld (VT-Totaal (methode voor autotechniek) en Techniek Totaal Digitaal (methode voor techniekonderwijs.)) Momenteel worden zij door MK Educatie uitgegeven. Ik blijf betrokken bij de ontwikkeling en modernisering van de methodes. MK Educatie adviseert scholen inzake onderwijsvernieuwing en content creatie. Footprint ESP ondersteunt scholen in dat proces.…
Read More

DURF Bikes

In 2011 ben ik als adviseur betrokken geweest bij de start van De Utrechtse RijwielFabriek (DURF). DURF was experiment vanuit Maas Leerfabrieken. Gedurende de eerste jaren heb ik met mijn team het bedrijf omgebouwd tot een volwaardig assemblagebedrijf voor tweewielers. Het personeel werd door onszelf opgeleid en de toppers werden in dienst genomen. Het social rendement lag erg hoog, het financieel rendement minder. Vanaf 2025 hebben de stichting omgevormd tot een bv en hebben we VANMOOF als kla…
Read More

ESFA

Samen met QWIC hebben Footprint ESP en Maas Leerfabrieken in Rotterdam een assemblagefabriek opgezet en de productie van de QWIC Emoto 87 overgenomen van een Chinese fabrikant. In de eerste drie jaren hebben we zowel het opleiden van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt als de kwaliteit van het bouwen in Rotterdam een flinke impuls gegeven. In 2013 werd het product elektrische scooter naar de achtergrond gedrongen door de verkoop van e-bikes. Doordat al onze klanten, waaronder ook QWIC…
Read More

Nijgh Versluys

Bij NijghVersluys heb ik mij als uitgever in loondienst gedurende 4 jaar bezig gehouden met de doorontwikkeling van het technische fonds. Nadat we ons succesvol met de (reverse) take over van Thieme Meulenhoff hebben bezig gehouden, heb ik besloten dat de nieuwe omgeving voor mij niet voldoende uitdaging had. Er was weinig oog voor onderwijsvernieuwing en moderne benadering van het onderwijsveld. Ik heb veel geleerd in deze periode.…
Read More

De hoed en de rand

Met De Hoed en de Rand heb ik veel trainingen ontwikkelt en verzorgt voor docenten in het beroepsonderwijs. In die periode hebben wij het ‘ballenbak’-leren en het ambitie gestuurde curriculum ontwikkelt. Tot op de dag van vandaag is dat de basis van het handelen van Footprint ESP, mijn huidige bedrijf.…
Read More

Anna van Rijn College

Op het Anna van Rijn College (voorheen De Bundel) in Nieuwegein heb ik (part-time) gewerkt als docent autotechniek, ICT en economie. In deze prachtige periode is mijn interesse en passie ontstaan voor het begeleiden van jonge mensen met een extra uitdaging. De school was een paradijs voor moderne docenten, met veel ruimte voor eigen inbreng en experimenten.Het opzetten en ontwikkelen van de Leerroute ICT, de eerste moderne en competentiegerichte vmbo-opleiding is één van mijn meest enerverende p…
Read More

Automonteur

Na mijn VWO-opleiding wilde ik autotechniek óf astrofysica gaan studeren. Na een proefdag op De Uithof, waar we natuurkundeles kregen, viel mijn keuze op autotechniek. Ik had geen zin om wederom zes jaar te slijten in de schoolbanken. Van deze keuze heb ik nimmer spijt gehad. Het was voor mij de basis. Gedurende de opleiding deed ik een (experimentele) opleiding Bedrijfstechnicus. Voor mij het bewijs dat (praktijk)onderwijs en hoge kwaliteit van de opleiding heel goed samen kunnen gaan.…
Read More

Bonifatius College

Van 1972 tot 1978 heb ik aan het Bonifatius College in Utrecht mijn vwo-opleiding gevolgd. Zes jaar een geweldige periode gekend. Goede docenten met inspirerende leerstof; een goed basis voor mijn toekomst. Ik ben het Boni hier nog dankbaar voor.…
Read More

Gerardus Majella Utrecht

Mijn basisschooltijd heb ik doorgebracht op de Gerardus Majella in Utrecht. Les gekregen van fraters, die zeer betrokken waren bij het wel en wee van de leerlingen. Toen we vertrokken uit Utrecht naar Montfoort, zat ik in klas 6 (groep 8) en kwam frater Victricius naar Montfoort gefietst. Ik vond dat heel wat! Niet realiserend dat ik het schooljaar erna 6 jaar lang met de fiets van Montfoort naar Utrecht zou fietsen.…
Read More