Mijn basisschooltijd heb ik doorgebracht op de Gerardus Majella in Utrecht. Les gekregen van fraters, die zeer betrokken waren bij het wel en wee van de leerlingen. Toen we vertrokken uit Utrecht naar Montfoort, zat ik in klas 6 (groep 8) en kwam frater Victricius naar Montfoort gefietst. Ik vond dat heel wat! Niet realiserend dat ik het schooljaar erna 6 jaar lang met de fiets van Montfoort naar Utrecht zou fietsen.

Na mijn VWO-opleiding wilde ik autotechniek óf astrofysica gaan studeren. Na een proefdag op De Uithof, waar we natuurkundeles kregen, viel mijn keuze op autotechniek. Ik had geen zin om wederom zes jaar te slijten in de schoolbanken. Van deze keuze heb ik nimmer spijt gehad. Het was voor mij de basis. Gedurende de opleiding deed ik een (experimentele) opleiding Bedrijfstechnicus. Voor mij het bewijs dat (praktijk)onderwijs en hoge kwaliteit van de opleiding heel goed samen kunnen gaan.

Op het Anna van Rijn College (voorheen De Bundel) in Nieuwegein heb ik (part-time) gewerkt als docent autotechniek, ICT en economie. In deze prachtige periode is mijn interesse en passie ontstaan voor het begeleiden van jonge mensen met een extra uitdaging. De school was een paradijs voor moderne docenten, met veel ruimte voor eigen inbreng en experimenten.
Het opzetten en ontwikkelen van de Leerroute ICT, de eerste moderne en competentiegerichte vmbo-opleiding is één van mijn meest enerverende perioden geweest.

Bij NijghVersluys heb ik mij als uitgever in loondienst gedurende 4 jaar bezig gehouden met de doorontwikkeling van het technische fonds. Nadat we ons succesvol met de (reverse) take over van Thieme Meulenhoff hebben bezig gehouden, heb ik besloten dat de nieuwe omgeving voor mij niet voldoende uitdaging had. Er was weinig oog voor onderwijsvernieuwing en moderne benadering van het onderwijsveld. Ik heb veel geleerd in deze periode.

Samen met QWIC hebben Footprint ESP en Maas Leerfabrieken in Rotterdam een assemblagefabriek opgezet en de productie van de QWIC Emoto 87 overgenomen van een Chinese fabrikant. In de eerste drie jaren hebben we zowel het opleiden van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt als de kwaliteit van het bouwen in Rotterdam een flinke impuls gegeven. In 2013 werd het product elektrische scooter naar de achtergrond gedrongen door de verkoop van e-bikes. Doordat al onze klanten, waaronder ook QWIC, stopten met assembleren waren we gedwongen de ESFA te sluiten. Bekijk dit promo-filmpje.
Met ESFA hebben we in Rotterdam een geweldige social return behaald. Nog geregeld bekijkt Footprint ESP samen met Rotterdam mogelijkheden voor opstarten van een assemblage-faciliteit.

In 2011 ben ik als adviseur betrokken geweest bij de start van De Utrechtse RijwielFabriek (DURF). DURF was experiment vanuit Maas Leerfabrieken. Gedurende de eerste jaren heb ik met mijn team het bedrijf omgebouwd tot een volwaardig assemblagebedrijf voor tweewielers. Het personeel werd door onszelf opgeleid en de toppers werden in dienst genomen. Het social rendement lag erg hoog, het financieel rendement minder. Vanaf 2025 hebben de stichting omgevormd tot een bv en hebben we VANMOOF als klant binnen gehaald. Zo bouwde DURF alle fietsen van VANMOOF (www.vanmoof.com) voordat zij naar Taiwan gingen voor de productie, de Emoto87 e-scooter van QWIC en een aantal typen e-bakfietsen van Urban Arrow. Momenteel bouwen wij de e-bakfietsen van Dolly Bikes en doen we fulfilment voor Bizbike Nederland.

DURF Bikes is gestopt in december 2022. Helaas is het financieel niet langer haalbaar om in NL fietsen te assembleren. Vooral het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is, zonder subsidie, nauwelijks mogelijk. UW Bedrijven in Utrecht heeft personeel en klant overgenomen.

MK Educatie is uitgever van onderwijsmethoden. Twee van deze methodes zijn door Footprint ESP ontwikkeld (VT-Totaal (methode voor autotechniek) en Techniek Totaal Digitaal (methode voor techniekonderwijs.)) Momenteel worden zij door MK Educatie uitgegeven. Ik blijf betrokken bij de ontwikkeling en modernisering van de methodes.

MK Educatie adviseert scholen inzake onderwijsvernieuwing en content creatie. Footprint ESP ondersteunt scholen in dat proces.